Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, is aan de heer Arts, F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Bij koninklijk besluit van Bij koninklijk

bron
ministerie van justitie
numac
2001009507
pub.
15/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012521 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001012490 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/09/2001 numac 2001012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/10/2001 numac 2001000530 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2001 tot wijziging van het percentage bedoeld in artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 ja type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001003285 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 frank en zilver van 500 frank, jaartal 2000, ter gelegenheid van de herdenking van de 500e verjaardag van de geboorte van Keizer Karel type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de invoering van het sectoraal brugpensioen vanaf de leeftijd van type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de instelling van het halftijds type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de arbeidsduur en de verdeling van de we type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012519 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen sluiten, is aan de heer Arts, F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012521 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001012490 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/09/2001 numac 2001012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/10/2001 numac 2001000530 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2001 tot wijziging van het percentage bedoeld in artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 ja type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001003285 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 frank en zilver van 500 frank, jaartal 2000, ter gelegenheid van de herdenking van de 500e verjaardag van de geboorte van Keizer Karel type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de invoering van het sectoraal brugpensioen vanaf de leeftijd van type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de instelling van het halftijds type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de arbeidsduur en de verdeling van de we type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012519 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen sluiten, dat in werking treedt op 20 mei 2001, is het aan de heer Verheyen, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelzaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012521 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001012490 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/09/2001 numac 2001012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/10/2001 numac 2001000530 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2001 tot wijziging van het percentage bedoeld in artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 ja type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001003285 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 frank en zilver van 500 frank, jaartal 2000, ter gelegenheid van de herdenking van de 500e verjaardag van de geboorte van Keizer Karel type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de invoering van het sectoraal brugpensioen vanaf de leeftijd van type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de instelling van het halftijds type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de arbeidsduur en de verdeling van de we type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012519 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen sluiten, is aan de heer Nauwynck, Ch., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012521 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001012490 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001012498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/09/2001 numac 2001012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 25/10/2001 numac 2001000530 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2001 tot wijziging van het percentage bedoeld in artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 ja type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001003285 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 frank en zilver van 500 frank, jaartal 2000, ter gelegenheid van de herdenking van de 500e verjaardag van de geboorte van Keizer Karel type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de invoering van het sectoraal brugpensioen vanaf de leeftijd van type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de instelling van het halftijds type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de arbeidsduur en de verdeling van de we type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001012519 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen sluiten, dat in werking treedt op 24 april 2001, is het aan de heer Frank, L., vergund de titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Namen eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2001 : - is de aanwijzing van de heer Dolizy, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2001; - is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan Mevr. Blaise, M., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi; - is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Clesse, Ch.-E., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^