Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001, is aan Mevr. Stevens, P., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van Bij kon

bron
ministerie van justitie
numac
2001009595
pub.
10/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001, is aan Mevr. Stevens, P., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Aarschot.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 19 april 1999, is het aan de heer Wolf, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001 is aan de heer Van De Sype, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001 is aan de heer Servayge, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Veurne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2001, is aan de heer De Smedt, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 13 juni 2001, is aan de heer Spruyt, E., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 11 december 2000, is het aan de heer Van Wallendael, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001 is de aanwijzing van de heer Puissant, B., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 23 juli 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^