Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, Mevr. Verheyen, I., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijke besluiten van 27 juni - is benoemd t

bron
ministerie van justitie
numac
2001009608
pub.
12/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001016237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninlijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de verlening van vrijstellingen type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001009592 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1965 tot toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de probatiecommissies type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001022495 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten sluiten is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, Mevr. Verheyen, I., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 27 juni 2001 : - is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Hasselt, Mevr.

Jaenen, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de vredegerechten van de kantons Zottegem en Herzele, Mevr. Van den Neste, H., adjunct-griffier bij deze vredegerechten; - in werking tredend op 1 september 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, Mevr. Van den Neste, H., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de vredegerechten van de kantons Zottegem en Herzele.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001027458 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001000716 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat register type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium CART, « Centre d'analyse des résidus en traces, Université de Liège », te Luik sluiten is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het hof van beroep te Brussel, de heer Backaert, M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van dit hof.

Bij ministerieel besluit van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001011309 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden type ministerieel besluit prom. 06/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001011312 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Gosselies van 1 juli 2001 tot en met 31 augustus 2001, Mevr.

Devresse, A., beambte op arbeidsovereenkomst bij dit vredegerecht.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^