Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2001, dat in werking treedt op 31 augustus 2001, is de heer Vauthier, H., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2001009684
pub.
08/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2001, dat in werking treedt op 31 augustus 2001, is de heer Vauthier, H., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001, dat in werking treedt op 1 september 2001, is de heer De Wolf, P., eerste substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^