Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 18 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001, dat in werking treedt op 31 augustus 2001, is de heer Van den Sande, P., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hi Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2001009713
pub.
18/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001, dat in werking treedt op 31 augustus 2001, is de heer Van den Sande, P., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging die niet kan geschieden voor 1 september 2001, is de heer Lenaerts, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, aangewezen tot procureur des Konings bij deze rechtbank voor een mandaat van zeven jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^