Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 dat uitwerking heeft met ingang van 21 juli 2001, is aan de heer Zimmermann, W., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Bilzen Het is h

bron
ministerie van justitie
numac
2001009735
pub.
25/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 dat uitwerking heeft met ingang van 21 juli 2001, is aan de heer Zimmermann, W., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Bilzen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is aan de heer Servais, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Namen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001, is de heer Tollebeeck, R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op zijn verzoek, ontlast uit zijn ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum van 31 augustus 2000.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001, is in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarbij de aanwijzing van de heer Van der Straten, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, is hernieuwd door een termijn van drie jaar, de datum van « 10 augustus 2001 » vervangen door deze « 11 september 2001 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^