Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 28 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001, dat in werking treedt op 4 september 2001, is het aan de heer Vansteenbeeck, P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen ee Bij kon

bron
ministerie van justitie
numac
2001009741
pub.
28/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022438 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten, dat in werking treedt op 4 september 2001, is het aan de heer Vansteenbeeck, P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009702 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009699 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Namen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009701 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009700 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dinant type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009703 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne sluiten, is de aanwijziging van de heer Van Espen, J.-Cl., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 28 september 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^