Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 01 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, dat in werking treedt op 30 september 2001, is aan de heer Michel, S., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek. Het is

bron
ministerie van justitie
numac
2001009763
pub.
01/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, dat in werking treedt op 30 september 2001, is aan de heer Michel, S., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt verder uit te oefenen totdat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 maart 2002.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 is de aanwijzing van de heer Blondiaux, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2001.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 is de aanwijzing van de heer Deltour, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is de aanwijzing van Mevr.

Desneux, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^