Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001, dat in werking treedt op 30 september 2001, is de heer Deweerdt, P., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, in ruste gest Betrokk

bron
ministerie van justitie
numac
2001009804
pub.
15/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001, dat in werking treedt op 30 september 2001, is de heer Deweerdt, P., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, dat in werking treedt op 30 september 2001, is de heer Vangronsveld, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt het woord « Namen » vervangen door het woord « Felenne » in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2000, waarbij de heer Sauvage, I., griffier-hoofd van dienst bij de bestendige krijgsraad wordt in ruste gesteld.

Bij koninklijke besluiten van 24 augustus 2001 : - dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het Hof van Cassatie, Mevr. De Prins, L., adjunct-griffier bij dit hof; - is benoemd tot adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik, Mevr. Deventer, A., beambte bij de griffie van de polititierechtbank te Luik.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001, dat in werking treedt op 1 oktober 2001, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Goovaerts, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, dat in werking treedt op 1 september 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Van Loo, A., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij ministeriële besluiten van 24 juli 2001, die in werking treden op 1 oktober 2001 : - is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de rechtbank van koophandel te Brussel van Mevr. Vandecauter, M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de rechtbank van koophandel te Brussel, de heer De Leeuw, K., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij ministeriële besluiten van 11 september 2001 zijn tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Luik, de heer Dumont, R., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - Luik, Mevr. Gérard, L., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - Dinant, Mevr. Janssens, P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij ministeriële besluiten van 11 september 2001 zijn tijdelijk opdracht gegeven : - om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het vijfde kanton te Antwerpen, Mevr. Van Ginkel, M.-M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - om haar ambt uit te oefenen bij het vredegerecht van het kanton Maaseik, Mevr. Baeyens, V., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt.

Bij ministerieel besluit van 11 september 2001 : - dat in werking treedt op 1 september 2001, is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van de kantons Pâturages en Dour, van Mevr.

Charensol-Galland, W., opsteller bij de griffie van de vredegerechten van deze kantons; - is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Edingen-Lens, Mevr.

Beugnies, A., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Leuze; - is tijdelijk opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Dour-Colfontaine vanaf 1 september 2001, Mevr. Baudour, M., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Le Roeulx.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^