Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 september 2001, dat in werking treedt op 30 september 2001, is Mevr. del Carril, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
2001009805
pub.
15/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 september 2001, dat in werking treedt op 30 september 2001, is Mevr. del Carril, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 is de heer Devos, I., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^