Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is de heer Groenen, J., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld op datum van 30 november 2001. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund d Hij wordt,

bron
ministerie van justitie
numac
2001009939
pub.
30/10/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is de heer Groenen, J., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld op datum van 30 november 2001.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve uit te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 mei 2002.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027054 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten, is de duur van de stage van de heer Janssens, R., gerechtelijk stagiair, verlengd in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 november 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^