Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 01 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 is de aanwijzing van Mevr. Durieu, M.-Ch., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dez Bij kon

bron
ministerie van justitie
numac
2001009946
pub.
01/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 is de aanwijzing van Mevr.

Durieu, M.-Ch., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is de aanwijzing van de heer Bauduin, Ph., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^