Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, in werking tredend op 3 december 2001, is in ruste gesteld, de heer Spillemaeckers, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Betrokkene mag zijn aanspraak op pen Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2001009950
pub.
06/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, in werking tredend op 3 december 2001, is in ruste gesteld, de heer Spillemaeckers, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, in werking tredend op 8 december 2001, is in ruste gesteld, de heer Iterbeke, J., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Gent.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001, in werking tredend op 1 december 2001, is in ruste gesteld, de heer Robaye, P., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Charleroi.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001, in werking tredend op 3 december 2001, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de heer Heyndrickx, J., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 4 oktober 2001, in werking tredend op 1 december 2001, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het hof van beroep te Gent, de heer Matthijs, H., adjunct-griffier bij dit hof; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brugge, Mevr. Chinitor, B., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2001, in werking tredend op 1 december 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Leuven, Mevr. Vleugels, K., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 17 juli 2001, zijn aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2001 : - de heer Lenaerts, G., griffier bij deze rechtbank; - de heer Beeckman, J., griffier bij deze rechtbank; - de heer Potoms, W., griffier bij deze rechtbank; - de heer Vandendriessche, G., griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2001, is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2001, de heer Quintelier, W., griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 27 september 2001, is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Antwerpen, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2001, de heer Geysemans, J., griffier bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2001, is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2001, Mevr. Maladry, C., griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2001, is aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van het arbeidshof te Gent, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2001, Mevr. De Schinkel, B., secretaris bij dit parket.

Bij ministeriële besluiten van 23 oktober 2001, blijven vanaf 1 december 2001 tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Theismann, E., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - de heer Mertens, Y., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - de heer De Bouw, P., eerstaanwezend opsteller bij dit parket.

Bij ministeriële besluiten van 26 oktober 2001 : - is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de politierechtbank te Tongeren, Mevr. Geurts, M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - blijft tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het eerste kanton Brussel, de heer Lauwerys, C., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^