Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 01 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 24 augustus 2001, is aan de heer Gutt, O., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank van koophandel te Namen. Bij k Bij koninklijk

bron
ministerie van justitie
numac
2001010021
pub.
01/12/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 24 augustus 2001, is aan de heer Gutt, O., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank van koophandel te Namen.

Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2001 is de aanwijzing van Mevr.

Joliet, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 januari 2002.

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2001 is de aanwijzing van Mevr.

Verstreken, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 januari 2002.

Bij koninklijke besluiten van 8 november 2001 : - is de aanwijzing van de heer Collignon, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 januari 2002; - is de aanwijzing van de heer Claude, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2002.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^