Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, dat in werking treedt op 31 december 2001, is de heer Petridis, Th., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraa Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2001010102
pub.
21/12/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, dat in werking treedt op 31 december 2001, is de heer Petridis, Th., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2001, dat in werking treedt op 31 december 2001, is Mevr. Van Leuven, J., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2001, dat in werking treedt op 31 december 2001, is de heer Herbecq, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2001, dat in werking treedt op 31 december 2001, is de heer Borgers, M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^