Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 september 2002 is de heer Neven, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Hij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in d Het beroep

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009905
pub.
27/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 september 2002 is de heer Neven, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Hij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^