Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002, in werking tredend op 31 december 2002, is de heer Vernimmen, L. hoofdgriffier van het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pen Bij koninkli

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010119
pub.
07/12/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002, in werking tredend op 31 december 2002, is de heer Vernimmen, L. hoofdgriffier van het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 mei 2002, in werking tredend op 3 januari 2003, is de heer Larsille, H., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002, in werking tredend op 31 december 2002, is de heer Barbé, H., hoofdsecretaris van het parket van het hof van beroep te Brussel op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2002, in werking tredend op 1 januari 2003, is vast benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, Mevr. Bervoets, A., griffier bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^