Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 december 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 11 augustus 2002, is het aan de heer De Swaef, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Ge Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009007
pub.
09/01/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 december 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 11 augustus 2002, is het aan de heer De Swaef, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de aanwijzing van Mevr. Wenseleers, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 26 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002 is de aanwijzing van de heer D'hooghe, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 15 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2002 is de aanwijzing van Mevr.

Bleret, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 februari 2003.

Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2002 is de aanwijzing van de heer Yernaux, M., tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 31 januari 2003.

Bij konkinklijke besluiten van 11 november 2002 : - is de aanwijzing van de heer Van Aelst, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 februari 2003; - is de aanwijzing van Mevr. Calewaert, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 6 februari 2003.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2002 is de aanwijzing van de heer Hombroise, C., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 27 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 2 december 2002 is de aanwijzing van de heer Pavanello, J.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 februari 2003.

Bij koninklijk besluit van 17 december 2002 is de aanwijzing van Mevr.

Durwael, A., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 15 januari 2003.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^