Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 28 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003 is de heer Van der Borght, H., griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarschot, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 25 januari 2003. Betrokkene mag zijn aanspraak op pen Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009175
pub.
28/02/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003 is de heer Van der Borght, H., griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarschot, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 25 januari 2003.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 6 februari 2003 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr.

Mathieu, C., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brugge, de heer De Vriese, D., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Bergen, Mevr. Liétard, F., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 maart 2003; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Arendonk, Mevr. Heylen, M., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, Mevr. Debaisieux, V., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 maart 2003.

Bij koninklijk besluit van 6 februari 2003, is Mevr. Diongre, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, met ingang van 1 februari 2003.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^