Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 12 mei 2003 : - is aan Mevr. Courtois, P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het v - is aan

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009570
pub.
27/06/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 12 mei 2003 : - is aan Mevr. Courtois, P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003; - is aan de heer Besohé, E., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003; - is aan Mevr. Renault, M.-P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Couvin-Philippeville, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003; - is aan Mevr. Hautot, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffe van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 augustus 2003; - is aan Mevr. Discret, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Virton-Florenville-Etalle, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003; - is aan Mevr. Aubry, S., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Florennes-Walcourt, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 augustus 2003; - is aan Mevr. Monjoie, B., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Gembloux-Eghezée, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003027581 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, is aan Mevr. Maraite, J., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Saint-Vith, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 27 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003003338 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 juni 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 juni 2003 tot 3 juni 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035575 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, is aan de heer Dumortier L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen-Warneton, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Bij ministeriële besluiten van 5 juni 2003 : - is aan Mevr. Vander Vekens, A., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het zesde kanton Brussel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 30 november 2003; - is aan de heer Mannaerts, A., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 10 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003022689 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 10/06/2003 pub. 25/07/2003 numac 2003031354 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha sluiten is aan Mevr. Rouer, F., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Namen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 augustus 2003.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 mei 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten is aan Mevr. Schouterden, C., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borgloon, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 16 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 2003 tot bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen omtrent het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2003 type ministerieel besluit prom. 16/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022714 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/06/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003022719 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, §§ 1, 1°, b) en 2, 1°, b), van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 16/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten is aan Mevr. Poliart, I., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton La Louvière, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Bij ministeriële besluiten van 19 juni 2003 : - is aan Mevr. Yperman C., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Boussu, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003; - is aan Mevr. Denis, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Bij ministeriële besluiten van 23 juni 2003 : - is aan Mevr. Van Der Veken, M., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. Vanheel, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 augustus 2003; - is aan de heer De Wreede, L., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003; - is aan Mevr. Mohr, F., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sprimont, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003022736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027727 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, is aan Mevr. Degroote, E., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Jette, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen, van 1 juli 2003 tot en met 31 juli 2003.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2003.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^