Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2003 is de heer De Brouwer, A., vrederechter van het kanton Menen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Het beroep tot

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009970
pub.
05/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2003 is de heer De Brouwer, A., vrederechter van het kanton Menen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^