Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat in werking treedt op 31 januari 2004, is de heer De Brouwer, A., vrederechter van het kanton Menen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen late Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009971
pub.
05/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat in werking treedt op 31 januari 2004, is de heer De Brouwer, A., vrederechter van het kanton Menen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 november 2003, dat in werking treedt op 31 januari 2004, is de heer Jacquemin, P., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2003, dat in werking treedt op 31 januari 2004, is het aan de heer Bollekens, E., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^