Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 14 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 7 april 2004 : - is aan Mevr. Douchy, A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtelijk stagiair met ingang - is de d

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009283
pub.
14/04/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 7 april 2004 : - is aan Mevr. Douchy, A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtelijk stagiair met ingang van 13 april 2004; - is de duur van de stage van de heer Coppens, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2004; - is de duur van de stage van de heer Pieters, J., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brugge, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2004.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^