Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 september 2004

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 september 2004 : - is de heer Vanermen, B., licentiaat in de rechten, benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie, voor een stage van drie jaar; - dat in werking treedt op de datum v - dat in werk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009649
pub.
23/09/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 september 2004 : - is de heer Vanermen, B., licentiaat in de rechten, benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie, voor een stage van drie jaar; - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Dohmen, G., wonende te Itter, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, voor een termijn eindigend op 18 februari 2006; - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Mokeddem, K., wonende te Wanze, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hoei, voor een termijn eindigend op 11 februari 2005; - is de benoeming van de heer Mokeddem, K., tot de functie van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hoei, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 12 februari 2005; - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Gillaux, J., wonende te Hoei, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hoei, voor een termijn van vijf jaar; - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Franz, D., wonende te Neupré, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, voor een termijn eindigend op 18 januari 2005; - is de benoeming van de heer Franz, D., tot de functie van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 19 januari 2005; - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Weicker, J., wonende te Luik, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, voor een termijn eindigend op 10 april 2005; - is de benoeming van de heer Weicker, J., tot de functie van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 11 april 2005; - dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is de heer Zonderman, J.-L., wonende te Luik, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, voor een termijn van vijf jaar; - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Degauquier, B., wonende te Edingen, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik, voor een termijn van vijf jaar; - is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek, verleend aan de heer Simoens, N. en Mevr. Gevaert, H., substituut-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^