Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2004, is de aanwijzing van de heer Van Lerberghe, L., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 fe Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009079
pub.
07/02/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2004, is de aanwijzing van de heer Van Lerberghe, L., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 februari 2005.

Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2004, is de aanwijzing van de heer Claise, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 maart 2005.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2004, is de aanwijzing van de heer Desmet, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 14 februari 2005.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2004, is de heer Quinten, R., vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent op datum van 1 maart 2005.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2004, is de aanwijzing van Mevr.

Custers, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 maart 2005.

Bij koninklijk besluit van 27 december 2004, is de heer Appart, B., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, vast aangewezen op datum van 1 maart 2005.

Bij koninklijk besluit van 27 december 2004, is de aanwijzing van de heer Donnay, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 2005.

Bij koninklijk besluit van 27 december 2004, is de heer Van Wilder, O., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 februari 2005.

Bij koninklijk besluit van 27 december 2004, is de heer Denys, P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 februari 2005.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2005, is de aanwijzing van Mevr.

Van Langenhoven, M.-P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 februari 2005.

Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, is Mevr. Scherrens, G., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, vast aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 1 maart 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^