Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005 is Mevr. Broeckx, T., licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005 is de aan Bij koninklijk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009100
pub.
09/02/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005 is Mevr. Broeckx, T., licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005 is de aanwijzing van Mevr.

Bleret, Fr., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2005.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005 is de aanwijzing van Mevr.

Wouters, Ch., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^