Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 april 2005 : - zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen : - de heer Fagnart, J.-L., advocaat; - de heer Goethals, L., advocaat; - is Mevr. Gillis, - is Mevr. Walraven

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009303
pub.
20/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 april 2005 : - zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen : - de heer Fagnart, J.-L., advocaat; - de heer Goethals, L., advocaat; - is Mevr. Gillis, M., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - is Mevr. Walravens, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Etterbeek.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^