Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2005 : - is de heer Van Burm, H., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Gent; - Mevr. Alliet, G., advocaat, benoemd tot plaatsvervan Bij koninkli

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009310
pub.
21/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2005 : - is de heer Van Burm, H., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Gent; - Mevr. Alliet, G., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tielt.

Bij koninklijke besluiten van 13 april 2005 : - is de heer Bariseau, Fr., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Doornik, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen; - zijn Mevr. Cattarin, D., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Dinant, en Mevr. Taylor, B., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Nijvel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi; - is de heer Reineson, Ch., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Colmant, Br., wonende te Zaventem, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Consée, R., wonende te Houyet, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dinant, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2005 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge van de heer Vandaele, L., wonende te Gistel, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 april 2005.

Bij ministerieel besluit van 13 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen type ministerieel besluit prom. 13/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie sluiten is Mevr. Pirotte, A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne, gemachtigd om haar stage voort te zetten in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, vanaf 1 juli 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^