Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Bij koninklijk besluit van 13 april 2005, dat in werking getreden is op 1 april 2005, worden gemachtigd om gedurende drie jaar De heer Go

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009315
pub.
22/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Bij koninklijk besluit van 13 april 2005, dat in werking getreden is op 1 april 2005, worden gemachtigd om gedurende drie jaar de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het buitenland : De heer Godbille, J.-F., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

De heer Fabri, O., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen;

De heer Jordens, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

De heer Coppens, J., eerste substituut- procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen;

De heer Mannaert, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout;

De heer Raskin, H., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

De heer Renotte, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren;

De heer Michielsen, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

De heer Moiny, Y., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel;

De heer Persoons, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde;

Mevr. Roosen, C., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent;

De heer Dessoy, Th., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei;

De heer Somville, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;

De heer Merckx, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Mevr. Steylemans, S., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel;

De heer Clesse, Ch.-E., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi;

De heer Hanon, Ch., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Bergen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^