Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Vancraywinkel, L., opsteller bij de griffie van deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking o Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009316
pub.
22/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Vancraywinkel, L., opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 7 april 2005, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, Mevr. Steenhout, N., eerstaanwezend beambte bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Szabo, F., beambte bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 11 april 2005, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - Mevr. Cavillot, Y., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Wouters, H., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Van Eylen, M., opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Verhard, N., beambte bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Boey, T., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen, de heer Huysmans, F., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Marche-en-Famenne, Mevr. Renson, B., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2005.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2005, is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Izegem, de heer Delbeke, W., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^