Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005, dat in werking treedt op 31 mei 2005, is de heer Russe, J., kamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009356
pub.
04/05/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005, dat in werking treedt op 31 mei 2005, is de heer Russe, J., kamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2005 is de heer Van Gaever, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 21 december 2004 : - is de aanwijzing van de heer Liégeois, Y., tot de functie van eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 28 mei 2005; - is de aanwijzing van de heer Salden, M., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 28 mei 2005.

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005 is de aanwijzing van de heer Verbelen, M., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 27 mei 2005.

Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2005 : - is de heer Verhelst, B., vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent op datum van 24 mei 2005; - is de heer De Muyer, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 1 juni 2005; - is de aanwijzing van Mevr. De Keyser, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 juni 2005.

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, is de aanwijzing van Mevr.

Goossens, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 juni 2005.

Bij koninklijke besluiten van 11 april 2005 : - is de aanwijzing van Mevr. Gieselink, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 juni 2005; - is de aanwijzing van de heer Scheers, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2005; - is de aanwijzing van de heer Francq, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 juni 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^