Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2005, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Hollevoet, F., wonende te Oostduinkerke, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te An - is de h

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009377
pub.
12/05/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2005, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Hollevoet, F., wonende te Oostduinkerke, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor een termijn eindigend op 4 juni 2006; - is de heer Matton, Ch., wonende te Zottegem, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor een termijn eindigend op 3 januari 2009; - is de heer Buyse, Ch., wonende te Herzele, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2008; - is de heer Gaudaen, J., wonende te Grimbergen, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2006; - is Mevr. Moonens, K., wonende te Sint-Pieters-Leeuw, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2008; - is de heer Massaert, R., wonende te Sint-Pieters-Leeuw, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2008.

Bij koninklijk besluit van 2 mei 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 juli 2005, is de heer Stienaers, L., wonende te Oud-Heverlee, benoemd toe rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2005, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Kennof, A., wonende te Wetteren, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dendermonde, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2008; - is de heer Van Poucke, R., wonende te Laarne, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dendermonde, voor een termijn eindigend op 20 april 2008.

Bij koninklijk besluit van 2 mei 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 juli 2005, is de heer Kiekens, F., wonende te Aalter, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 2 mei 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Waelkens, L., wonende te Ardooie, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 2 mei 2005, is Mevr. Swinnen, M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar functies uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, voor een periode van vijf jaar met ingang van 16 mei 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^