Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 december 2004, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is de heer Fontaine, R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009610
pub.
02/08/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 december 2004, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is de heer Fontaine, R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is de heer Pignolet, J., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2005, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is Mevr. Van Cauwelaert, M.-C., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2005, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is Mevr. De Cooman, M.-J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is de heer Blondiau, P., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2005, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is Mevr. Sevens, L., rechter in de politierechtbank te Antwerpen, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is Mevr. Doom, N., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging die niet mag gebeuren vóór 1 september 2005, is de heer Van Damme, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, benoemd tot rechter in de politierechtbank te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005, dat in werking treedt op 1 september 2005, is Mevr. Sadzot, A., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^