Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is Mevr. Damar, A.-C., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Hoei, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en- Het ber

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009764
pub.
30/09/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is Mevr. Damar, A.-C., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Hoei, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^