Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 14 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 januari 2005, in werking tredend op 30 november 2005 's avonds, is de heer Aerts, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zi Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009881
pub.
14/11/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 januari 2005, in werking tredend op 30 november 2005 's avonds, is de heer Aerts, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2005, in werking tredend op 30 november 2005 's avonds, is Mevr. Martiny-Fryns, V., griffier bij de rechtbank van koophandel te Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 26 april 2005, in werking tredend op 30 november 2005 's avonds, is Mevr. Verbruggen, E., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005, in werking tredend op 30 november 2005 's avonds, is Mevr. Bricq, C., griffier bij het hof van beroep te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005, in werking tredend op 30 november 2005 's avonds, is Mevr. Deflandre, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2005 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Wyckmans, E., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, Mevr. Dierckx, C., beambte bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen, Mevr. Brosens, A., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Ieper, Mevr. Deboosere, J., beambte op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;- - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Namen, Mevr. Montellier, C., eerstaanwezend beambte bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, is de heer Berns, R., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2005, is de heer Schoeters, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2005, is Mevr. Claisse, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2005.

Bij ministeriële besluiten van 7 november 2005 : - is aan de heer Biesemans, J., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;- - is aan Mevr. Taquet, S., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het vierde kanton Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Hella, D., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Gérard, A., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^