Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, dat in werking treedt op datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Godin, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009893
pub.
23/11/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, dat in werking treedt op datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Godin, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, is Mevr. Fransolet, F., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd als notaris in het gerechtelijk arrondissement te Luik.

Haar standplaats is gevestigd te Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvremont).

Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, is de heer Misonne, V., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris ter standplaats Charleroi.

Zijn standplaats is gevestigd te Charleroi.

Bij ministerieel besluit van 17 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : Vlaams-Brabant : - als plaatsvervangend lid : van de heer Tuerlinckx, B.;

Oost-Vlaanderen : - als effectief lid : van Mevr. Vermeersch, B.; - worden aangewezen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de duur van een jaar voor de provincie : Vlaams-Brabant : - als plaatsvervangend lid : Mevr. Mostaert, I.;

Oost-Vlaanderen : - als effectief lid : Mevr. Degroote, L. Bij ministerieel besluit van 17 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten, is het verzoek tot associatie van de heer de Rochelée, Th., notaris ter standplaats Wanze, en van Mevr. Maniquet, M., kandidaat-notaris, om de associatie « Thierry-Didier de Rochelee & Martine Maniquet », ter standplaats Wanze te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Maniquet, M., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Wanze.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^