Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 december 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2005, dat in werking treedt op 31 december 2005, is de heer Van De Sijpe, W., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zi Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009932
pub.
05/12/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2005, dat in werking treedt op 31 december 2005, is de heer Van De Sijpe, W., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt op 31 december 2005, is het aan de heer De Greef, H., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 2005 is de aanwijzing van Mevr.

Vander Steene, K., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2006.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005 is de aanwijzing van de heer Velge, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 28 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2005 is de heer Aerts, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 1 januari 2006.

Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2005 is de heer Kenis, P., vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, op datum van 19 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2005 is de heer Loyens, M., licentiaat in de rechten, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2005 dat in werking treedt op datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 januari 2006, is de heer Vander Stichele, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^