Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 2005, dat in werking treedt op 28 februari 2006, is de heer Rollier, E., vrederechter van het kanton Deinze, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de t Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009083
pub.
02/02/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 2005, dat in werking treedt op 28 februari 2006, is de heer Rollier, E., vrederechter van het kanton Deinze, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 januari 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 maart 2006, is Mevr. Desimpelaere, M.-D., rechter in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, benoemd tot vrederechter van het kanton Deinze.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Stroobant, B., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2006, is Mevr. Mainil, F., eerste subsituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Charleroi en te Doornik.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2006, is de heer Marchandise, M., gerechtelijk stagiaire voor het gerechtelijk arrondissement Nijvel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi en te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2006, is de heer Marchal, H., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2006, is in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 september 2005, betreffende de vaste aanwijzing van de heer Aerts, D., tot eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de stad « Antwerpen » vervangen door de stad « Hasselt ».

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^