Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Van der Wulst, P., wonende te Brakel, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, - is de h

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009363
pub.
15/05/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Van der Wulst, P., wonende te Brakel, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, voor een termijn van vijf jaar; - is de heer Dutranoit, R., wonende te Kluisbergen, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, voor een termijn van vijf jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^