Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2006, is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Pauporte, A., beambte bij dit parket. Dit besluit Bij minis

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009531
pub.
04/07/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2006, is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Pauporte, A., beambte bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036203 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten, is aan Mevr. Monjoie, B., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Andenne, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen tot en met 31 augustus 2006.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 29 juni 2006, zijn opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier tot en met 31 juli 2006, bij het vredegerecht van het kanton : - Herstal, aan Mevr. Deflandre, C., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - Couvin-Philippeville, Mevr. Renault, M.-P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - Virton-Florenville-Etalle, Mevr. Discret, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegrecht van dit kanton; - Sankt Vith, Mevr. Maraite, J., beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - Beauraing-Dinant-Gedinne, de heer Besohé, E., beambte bij de griffie van het vredegrecht van dit kanton; - Sprimont, Mevr. Mohr, F., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - Florennes-Walcourt, Mevr. Massinon, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - Moeskroen-Komen-Warneton, de heer Dumortier, L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036203 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten, blijft opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris uit te oefenen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aan Mevr. Moens, M., eerstaanwezend opsteller bij dit parket.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^