Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 juli 2006, is de aanwijzing van Mevr. Van Hecke, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009872
pub.
06/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 juli 2006, is de aanwijzing van Mevr.

Van Hecke, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2006.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, is de aanwijzing van de heer Vanwelkenhuyzen, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2006.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2006, is de aanwijzing van Mevr. Ooghe, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2006.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, is Mevr. Coëme, M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, voor een periode van vijf jaar met ingang van 27 november 2006.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006, is de aanwijzing van Mevr.

Dierckx, Ch., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 november 2006.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^