Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 is de aanwijzing van Mevr. Raskin, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf ja Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009975
pub.
06/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 is de aanwijzing van Mevr.

Raskin, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2007.

Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2006 is Mevr. Wilmart, M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, voor een periode van vijf jaar met ingang van 22 december 2006.

Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2006 : - is de aanwijzing van de heer Verbeke, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2007; - is de aanwijzing van Mevr. Boxho, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van eerste subsituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 2007.

Bij koninklijk besluit van 17 november 2006 is de aanwijzing van de heer Torfs, D., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 december 2006.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 is de heer Van Durme, E., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor een periode van vijf jaar met ingang van 29 december 2006.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^