Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Moesen, I., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt. Dit besluit t Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009978
pub.
07/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr.

Moesen, I., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2006 is voorlopig benoemd tot referendaris in het ressort van het hof van beroep te Bergen, de heer Dupuis, G., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2006, benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr. Manbré, M.-A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 januari 2007.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2006 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, de heer Mercier, P., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2006, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Brugge, Mevr.

Neels, Tina, adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 is benoemd tot secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik, Mevr. Vanoirbeck, N., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 26 november 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten sluiten is de heer Dupuis, G., referendaris in het ressort van het hof van beroep te Bergen, aangewezen om zijn functies uit te oefenen bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2006 is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 2007, Mevr. Borms, C., griffier bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^