Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 11 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, naar zesenzestig teruggebracht. De standplaats te Aalst, vacant ingevolge de afzetting van de h Het beroep

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009994
pub.
11/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, naar zesenzestig teruggebracht.

De standplaats te Aalst, vacant ingevolge de afzetting van de heer De Ridder, J., notaris ter standplaats Aalst, is opgeheven.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^