Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Beveren, Mevr. Callens, K., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het negende kant Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006010007
pub.
15/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Beveren, Mevr. Callens, K., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Meise, Mevr. Van den Broeck, C., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Leuven, Mevr. Tanson, M., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Ninove, Mevr.

Volckaert, A., adjunct-griffier bij de politierechtbank te Dendermonde.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 17 november 2006 is benoemd tot secretaris bij het parket van het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Nieuwejaers, L., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij het federaal parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 december 2006, Mevr. Somers, M., secretaris bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot uitbreiding van het gebruik van het subsysteem rollend materieel « Elektrische motorrijtuig Type Z 2000 » van de Luxemburgse spoorwegen, op een deel van het Infrabel spoorwegnet type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007022083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.100.591 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007348 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006037010 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden VII, excl. VIIa type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006037011 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden IIa, IV sluiten is tijdelijk opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Leuven, aan Mevr. Van Bellingen, L., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^