Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 september 2006 : - is de aanwijzing van de heer De Vidts, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een - is de a

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006010061
pub.
05/01/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 september 2006 : - is de aanwijzing van de heer De Vidts, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2007; - is de aanwijzing van Mevr. De Leenheer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 februari 2007.

Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2006, is de aanwijzing van Mevr.

Liènard, D., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 28 januari 2007.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2006, is de aanwijzing van de heer Andries, J.-B., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 januari 2007.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^