Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 01 maart 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2006, dat in werking treedt op de datum van 31 maart 2007, is aan de heer Verhaeghe, X., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Harel Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009215
pub.
01/03/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2006, dat in werking treedt op de datum van 31 maart 2007, is aan de heer Verhaeghe, X., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Harelbeke.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 april 2007, is de heer Michels, Ch., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Harelbeke.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^