Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2007, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2007 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Duhayon, C., griffier bij de arbeidsrechtbank te Doornik. Betrokkene mag Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009425
pub.
04/05/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2007, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2007 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Duhayon, C., griffier bij de arbeidsrechtbank te Doornik.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007, is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel, Mevr.

Suetens, V., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2007, worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 april 2007, waarbij de heer Van Welden, S., benoemd wordt tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Brugge, de woorden : « adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge », vervangen door de woorden : « adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent ».

Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007, zijn benoemd tot : -voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het Hof van Cassatie, Mevr.

Fenaux, T., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Namen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Branteghem, B., adjunct-griffier bij dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Fontaine, K. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Luik, de heer Alexis, F., adjunct-griffier bij dit hof.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Broeks, N., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr.

Van Damme, B., licentiaat in de rechten, medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, de heer Barthelemy, P., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2007; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr.

Angeloni, M.-C., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr. Defays, H., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. De Wilde d'Estmael, S., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Masuy, J.-P., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Roziers, A., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Tielemans, P., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Mathy, H., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidrechtbank te Leuven, Mevr. Keulemans, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2007; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik, Mevr. Parthoens, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, de heer Mathonet, R., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, de heer Boets, J., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Brugge, Mevr. Neels, T., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 oktober 2007. - hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Gent, de heer Van de Wynkele, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het vijfde kanton Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Charleroi, Mevr. Alterman, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007; - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen, de heer Raats, K., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Schilde, Mevr.

Wenselaers, L., medewerker bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Lier, de heer Poortmans, D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Westerlo, Mevr. Maes, S., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Herstal, de heer Descamps, L., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hoei, Mevr.

Fleussu, N., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Hoei 2 - Hannuit.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Péruwelz - Leuze-en-Hainaut, Mevr. Wangermez, M.-L., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Seraing, Mevr. Schaus, C., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2006; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Charleroi, Mevr. Hiernaux, F., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang 1 april 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Mechelen, Mevr. Van Daele, M. adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007; - hoofdgriffier van de politierechtbank te Turnhout, de heer Nijs, E., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 2 september 2007; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Tongeren, Mevr. Sourbron, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007; - griffier bij de politierechtbank te Namen, Mevr. Montellier, C., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. De Wit, E., licentiaat in de rechten, assistent op arbeidsovereenkomst bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van het arbeidshof te Brussel, de heer Deslagmeulder, W., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2007; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings, bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr.

Landuyt, J., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007. - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings, bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, Mevr.

Lefebvre, M., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings, bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, de heer Dortu, P., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2006; - hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr. Mauth, Y., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2007; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Hasselt, Mevr. Beertens, D., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, Mevr. De Nul, A.-M., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit heeft uiwerking met ingang van 1 april 2007; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, Mevr. Therssen, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau, Mevr. Beugnies, M., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2007, is de heer Cassiman, G., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 mei 2007.

Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 : - is de heer Nysten, T., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 2007; - is de heer Hosdey, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 juli 2007; - is de heer Desmet, I., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 juli 2007; - wordt het koninklijk besluit van 22 december 2004, waarbij Mevr.

Wauterecht, M., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen werd tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 2005, ingetrokken met ingang van 1 mei 2007.

Bij ministeriële besluiten van 25 april 2007 : - is aan de heer Vanmaldeghem, J., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent te vervullen; - is Mevr. Brouwers, C., voorlopig benoemd parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is aan Mevr. Annicq, B., voorlopig benoemd parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007009434 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007009440 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de erkenning van opleidingen in het kader van de toekenning van opleidingsverlof aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten blijft aan Mevr. Delgoffe, C., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Namen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen van 1 april 2007 tot en met 31 mei 2007 's avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^