Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006, in werking tredend op 31 mei 2007, is de heer Hendrickx, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Ciney-Rochefort, op zijn verzoek in ruste gesteld. Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009444
pub.
09/05/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006, in werking tredend op 31 mei 2007, is de heer Hendrickx, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Ciney-Rochefort, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2007, in werking tredend op 10 juni 2007, is de heer Van Der Poorten, W., hoofdgriffier van de politierechtbank te Aalst, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2006, in werking tredend op 31 mei 2007 's avonds, is de heer Jeanson, M., hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2007, in werking tredend op 31 mei 2007 's avonds, is Mevr. De Wandel, G., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 25 april 2007, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, de heer Morel, K., licentiaat in de rechten, medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, Mevr. De Haas, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. - griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen, Mevr.

Schoeters, E., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 26 april 2006, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik, de heer Deramaix, D., adjunct-griffier bij dit hof;

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007. - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Tongeren, Mevr. Tielens, C., adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Turnhout, Mevr. van Riel, K., adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2007. - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Hoei, de heer Gillet, F., adjunct-griffier bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007. - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hoei, Mevr. Grifnée, M.-P., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2007, is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, Mevr. Jouck, M., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Hasselt.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 25 april 2007, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, Mevr. Lejeune, D., licentiate in de rechten; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, de heer Callebaut, L., licentiaat in de rechten, medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt het koninklijk besluit van 13 februari 2007, waarbij de heer Claude, V., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, benoemd wordt tot adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau, als niet bestaand beschouwd.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2007, is Mevr. De Coninck, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 mei 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van conservatie en restauratie type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022796 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een nieuwe voorzitter bij de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022744 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening, type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007022664 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de centrale examencommissie voor voetverzorger en voor masseur/masseuse type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007009545 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van de NMBS-Holding, afdeling Corporate Prevention Services als instelling bevoegd voor de aflevering van psychologische en medische attesten ten gerieve van het veiligheidspersoneel van de spoorwegondernemingen sluiten, is aan de heer Mannaerts, A., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^