Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 oktober 2007 : - is de heer Stallaert, S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aan Hij is gel

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009929
pub.
29/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 oktober 2007 : - is de heer Stallaert, S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut- procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Gent en te Oudenaarde; - is Mevr. Meeussen, I., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 is de aanwijzing van Mevr.

De Paepe, H., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2007.

Bij koninklijke besluiten van 22 oktober 2007 : - is de aanwijzing van de heer Horion, J.-Ch., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 5 november 2007; - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Dendermonde van : - de heer Schinkels, E., wonende te Lebbeke, voor een termijn met ingang van 1 november 2007 en eindigend op 30 juni 2010; te Gent van : - de heer Van de Velde, D., wonende te Evergem, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 3 oktober 2007; te Oudenaarde van : - de heer Van Welden, L., wonende te Maarkedal, voor een termijn met ingang van 1 november 2007 en eindigend op 31 oktober 2009; te Brugge van : - de heer Dupulthys, G., wonende te Oostkamp, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2007; te Veurne van : - de heer Tulpin, L., wonende te Veurne, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2007.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^